De DMC kent 'leden' en 'jeugdleden'. Je bent jeugdlid tot en met het jaar waarin je 18 wordt. De contributie voor de DMC is als volgt samengesteld. Eén deel is de DMC contributie. Wijzigingen in de hoogte van deze DMC contributie worden in een algemene ledenvergadering vastgesteld. Het andere deel is de KNVvL-bijdrage. Deze wordt jaarlijks door de KNVvL vastgesteld.


Leden
DMC contributie  :  €60,=
KNVvL-bijdrage   : €48,=
Totaal                : €108,=

Jeugdleden
DMC contributie  : €20,=
KNVvL-bijdrage   : €24,=
Totaal                 : €44,=

De contributie wordt aan het eind van het voorafgaande jaar geïnd. Dit betekend dat de contributie voor 2018 rond deze tijd moet worden voldaan. Bij deze dan ook het verzoek dit bedrag
vóór 1 november over te maken op ons rekeningnummer 'NL51 RABO 0150 8307 42' t.n.v. Dokkumer Modelvlieg Club o.v.v. Contributie 2018.

Ben je ook nog lid van andere modelvliegclubs, aangesloten bij de KNVvL?

Als je ook nog lid bent van een andere modelvliegclub, die ook is aangesloten bij de KNVvL dan wordt de KNVvL-bijdrage afgedragen via één modelvliegclub. Elke modelvliegclub heeft een bepaald clubnummer. De KNVvL-bijdrage vindt plaats via de club met het laagste clubnummer. Dus, ben je ook lid bij een andere modelvliegclub met een lager clubnummer dan de DMC (4067) mag de KNVvL-bijdrage worden afgetrokken van het totale contributie bedrag.
Clubnummer "LLC Aeria"  : 4000, dus KNVvL bijdrage via LLC Aeria
Clubnummer "The Eagles": 4086, dus KNVvL bijdrage via DMCDownload hier het aanmeldingsformulier