.

De DMC kent 'leden' en 'jeugdleden'. Je bent jeugdlid tot het jaar waarin je 16 wordt. De contributie voor de DMC is als volgt samengesteld. Eén deel is de DMC contributie. Wijzigingen in de hoogte van deze DMC contributie worden in een algemene ledenvergadering vastgesteld. Het andere deel is de KNVvL-bijdrage. Deze wordt jaarlijks door de KNVvL vastgesteld.

Leden
DMC contributie  :  €60,=
KNVvL-bijdrage   :  €57,50
Totaal                   : €117,50
Jeugdleden
DMC contributie  : €30,=
KNVvL-bijdrage   : €28,75
Totaal                   : €58,75
De contributie wordt aan het eind van het voorafgaande jaar geïnd. Dit betekend dat de contributie voor 1 november moet worden voldaan voor het volgend jaar .
(betalingsgegevens staan op je betalingsverzoek die je automatisch toegestuurd krijgt via e-mail)
Als je ook nog lid bent van een andere modelvliegclub, die ook is aangesloten bij de KNVvL dan wordt de KNVvL-bijdrage afgedragen via één modelvliegclub.


NAAR INFO